poniedziałek, 27 października 2014

Powikłania grypy Zakażenie wirusem grypy sezonowej może prowadzić do poważnych powikłań, w tym zgonu, szczególnie w populacjach wysokiego ryzyka, takich jak osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży i osoby z przewlekłymi schorzeniami. Jak się szacuje grypa i jej powikłania jest w Europie przyczyną około 38.000 zgonów. Powikłania grypy bardzo obciążają systemy opieki zdrowotnej w całej Europie

Z kolei szczepienie jest akceptowane jako najbardziej skuteczny środek zapobiegania infekcjom grypowym. Szczepionki przeciw grypie sezonowej dobrze znane i ogólnie dostępne w całej Europie. Ich bezpieczeństwo i skuteczność została dobrze udokumentowana. Osoby starsze stanowią najliczniejszą z grup docelowych dla szczepień ochronnych przeciwko grypie. Istotne jest też, że większość powikłań grypy, których można uniknąć przez szczepienia występuje właśnie w tej grupie wiekowej.  Z tego powodu Rada Europejska zaleciła krajom UE uzyskanie docelowo wskaźnika zaszczepienia 75% w wśród ludzi starszych (najlepiej również w innych grupach ryzyka).  Po zrealizowaniu tego celu, odsetek 75% zaszczepionych przeciw grypie zostanie rozszerzony na inne grupy ryzyka, jak też pracowników ochrony zdrowia; ta ostatnia grupa zawodowa, choć generalnie zdrowa, często jest narażona na zwiększone ryzyko infekcji w związku z pracą. Pełni też rolę roznosicieli wirusa wśród chorych, co naraża ich na ryzyko poważnych powikłań. Obecnie odsetek zaszczepionych pracowników służby zdrowia pozostaje niski w całej Europie - w Polsce wynosi około 6%...

Patrz:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz